• کارفرما سارا نادی
  • زمینه کاری تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی
  • فن آوری
  • وب سایت https://www.bitumengroup.com
ورود به پنل کاربری
021-88509841
setrokate_support