چهار جدول قیمت بسیار زیبا

دانلود

پلن اصلی ایده آل برای افراد معمولی

قیمت درماه/۵۰هزارتومان

فضا ۱۰ گیگابایت

پهنای باند ۱ ترابایت

سفارش

پلن فوق حرفه ای مناسب برای تیم های بزرگ و سرمایه گذاران

قیمت درماه/۱۵۰هزارتومان

فضا ۱۰۰ گیگا بایت

پهنای باند ترابایت۱۰

تماس