میزبانی وب

هاست لینوکس خارج 100 مگابایت100 مگابایت فضای دیسک
1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 200 مگابایت200 مگابایت فضای دیسک
2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 500 مگابایت500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 1 گیگابایت1 گیگابایت فضای دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 2 گیگابایت2 گیگابایت فضای دیسک
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 5 گیگابایت5 گیگابایت فضای دیسک
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 200 مگابایت200 مگابایت فضای دیسک
2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 500 مگابایت500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران ۱ گیگابایت۱ گیگابایت فضای دیسک
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution