میزبانی وب

هاست لینوکس خارج 100 مگابایت100 مگابایت فضای دیسک
1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 200 مگابایت200 مگابایت فضای دیسک
2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 500 مگابایت500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 1 گیگابایت1 گیگابایت فضای دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 2 گیگابایت2 گیگابایت فضای دیسک
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس خارج 5 گیگابایت5 گیگابایت فضای دیسک
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 200 مگابایت200 مگابایت فضای دیسک
2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 500 مگابایت500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 1 گیگابایت1 گیگابایت فضای دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس ایران 2 گیگابایت2 گیگابایت فضای دیسک
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 500 مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 1 گیگابایت

1 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 2 گیگابایت

2 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution