میزبانی وب

هاست لینوکس حرفه ای خارج 250 مگابایت

250 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای ایران 500 مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 500 مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای ایران 1 گیگابایت

1 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 1 گیگابایت

1 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای ایران 2 گیگابایت

2 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 2 گیگابایت

2 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 3 گیگابایت

3 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای ایران 5 گیگابایت

5 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

هاست لینوکس حرفه ای خارج 5 گیگابایت

5 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
کلیه امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution