مقالات

 نحوه ایجاد آدرس ایمیل

ایجاد ایمیل آدرس تحت دامنهبرای ساخت ایمیل تحت دامنه وب سایت خود لازم است مراحل زیر را گام به گام...

 نحوه تغییر نیم سرور (Name Server)

عموما در هنگام تغییر هاست و برای تنظیم دامنه بر روی هاست جدید شما نیاز پیدا می‌کنید Name Server...